search
母女姐妹花Ginny & Georgia(2021冬季新劇) @ 美劇盒小品|美劇 歐美影集 簡介時間表 :: 痞客邦 ::

母女姐妹花Ginny & Georgia(2021冬季新劇) @ 美劇盒小品|美劇 歐美影集 簡介時間表 :: 痞客邦 ::

母女姐妹花Ginny & Georgia(2021冬季新劇)

Netflix:連續劇

播出日期:2021 02 24()

Ginny and Georgia S1 poster.jpg   

30歲的Georgia(Brianne Howey)帶著兩個孩子Ginny(Antonia Gentry)Austin(Diesel La Torraca)來到風景如畫的新英格蘭小鎮以開啟他們從未有過的正常生活。然而其過去卻陰魂不散,並威脅著這個家庭的新開始。在新的生活開始之前,他們必須先找到自我

Ginny and Georgia S1 (5).jpg   

Georgia15歲時便生下大女兒Ginny,兩人看起來就像一對姐妹花,女兒被形容是充滿怒氣的的青少年,母親卻有著令人著迷且活力十足的精神。這一家的新生活並不容易,Ginny的同學對她有個辣媽感到驚訝,但她自己並不引以為傲,比起母親她認為自己成熟多了,不像母親遇到問題就逃避。

Ginny and Georgia S1 (10).jpg

Ginny and Georgia S1 (11).jpg

Ginny and Georgia S1 (12).jpg

Ginny and Georgia S1 (13).jpg

Ginny and Georgia S1 (1).jpg

Ginny and Georgia S1 (2).jpg

Ginny and Georgia S1 (3).jpg

Ginny and Georgia S1 (4).jpg

Ginny and Georgia S1 (6).jpg

Ginny and Georgia S1 (7).jpg

Ginny and Georgia S1 (8).jpg

Ginny and Georgia S1 (9).jpg  

中文預告:

熱門推薦

本文由 美劇盒小品 提供 原文連結

美劇盒小品
寫了7969篇文章,獲得204次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦