search
進來對照,你是佛教中的王親貴族嗎?

進來對照,你是佛教中的王親貴族嗎?

進來對照,你是佛教中的王親貴族嗎?

文:Goran 校對:塵中人

流浪生死匱乏苦,只因福德智慧劣,

一旦聽聞如是法,一切庫藏皆盈滿。

是故欲成無上尊,當勤精進趣求是,

如法而行利十方,乃至菩提無退轉。

(略釋)舍利弗,如是不動如來所有不可思議功德稱讚法門也並非是愚暗下劣發心者能趣入真實義趣,是故如是之人由不能領受故難得趣入如來行,何況能證明此不可思議無上妙果?只有智慧利根併發心廣大欲得利益十方一切有情而行深行者才能受持此經典、如說而行乃至成就無上菩提。舍利弗,這樣的善男女由於三寶具足清凈信心善根故當得值遇十方諸佛,在諸佛所又得聽聞如是不可思議微妙法門讚歎不動如來所有功德。舍利弗,就如有人從大海中獲得無價珍寶,這樣的珍寶誰會首先得到?

舍利弗回答說:世尊,此國的王親貴族當首先得到。

佛對舍利弗說:不動如來功德法門也是如此,為諸佛如來在生死海中經歷風浪諸難而獲得無量功德珍寶,因此發菩提心、學菩薩行以及一心護持正法這些眾生能夠首先得到,這些人就如法王的王親貴族,具足法財以及智慧尊貴故,這些菩薩因為無量世中發心堅固精進不懈,必定當得不退轉位,就如王親貴族對於國王忠心不退,當獲國王委以重任。這樣的人一旦聽聞此法即能受持讀誦令得通達明利,為了成就無上菩提而依真如精勤修行,就如受王重用的大臣宰官都能明了國王的旨意而依此而行,如其所說承辦諸事利益國家人民令得富強安樂。

舍利弗就對佛說:世尊,若是菩薩行人想要入不退轉位者,一旦有緣聽聞此法則當受持讀誦令其通利,因為菩薩若能趣入如是法門真實義趣則能見諸法實相而成定解,於如來不可思議功德心無疑悔而得趣入不退轉位,於菩提心願乃至成就無上菩提終無退轉。

(原文)複次舍利弗,此不動如來所有功德稱讚法門非愚淺者之所能受,其有智慧深廣方能受持。舍利弗,彼善男子、善女人當見諸佛,於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗,譬若無價寶珠從海持來,於意云何?此無價寶何人先得?」

舍利弗白佛言:「世尊,有諸國王、王子大臣,此人先得。」

佛告舍利弗:「彼佛功德法門亦復如是,菩薩先得。是諸菩薩當不退轉,若聞此法必能受持、讀誦通利,為無上菩提於真如性當勤修學。」

舍利弗白佛言:「世尊,若諸菩薩欲住不退地者,聞此稱讚法門應當受持、讀誦通利,何以故?菩薩摩訶薩住此法門,於法性中當不退轉。」

——大寶積經 不動如來會

熱門推薦

本文由 一點資訊 提供 原文連結

一點資訊
寫了5860316篇文章,獲得23290次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦