search
6月15日:唐山部分縣區停電安排

6月15日:唐山部分縣區停電安排

6月15日

遷安-楊各庄變電站|其他臨時停電

停電時間:2017-06-15 05:00—2017-06-15 09:30

停電範圍:遷安市楊各庄鎮上換套村、遷安市楊各庄鎮玄辛庄村、遷安市楊各庄鎮披甲窩村、遷安市楊各庄鎮裴辛庄村、遷安市楊各庄鎮馬家溝村、遷安市楊各庄鎮安羽養殖場公司、遷安市楊各庄鎮興偉商砼公司

停電線路:電網_10kV512青山院線

公變名稱:電網_上換甲套東混

遷安-新寨變電站|其他臨時停電

停電時間:2017-06-15 05:00—2017-06-15 17:00

停電範圍:遷安市遷安鎮湯新莊村、遷安市遷安鎮弘毅學校、遷安市遷安鎮三高中學校、遷安市遷安鎮新寨果園村、遷安市遷安鎮馬崗子村、遷安市遷安鎮公交總站公司、遷安市遷安鎮尚拓房地產公司、遷安市遷安鎮闞庄平改樓小區、遷安市遷安鎮礦山機械廠家屬院小區、遷安市遷安鎮興安大街街道

停電線路:電網_10kV525礦機廠線

公變名稱:電網_馬崗子混用1100810809

豐潤-火石營變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 06:00—2017-06-15 22:30

停電範圍:豐潤區火石營鎮東高庄村、豐潤區火石營鎮西高村、豐潤區火石營鎮楊橋村、豐潤區火石營鎮龐庄村、豐潤區火石營鎮岩口村、豐潤區火石營鎮蘇庄村、豐潤區火石營鎮劉庄村、豐潤區火石營鎮東呂村、豐潤區火石營鎮比古岫村、豐潤區火石營鎮柴家灣子村、豐潤區火石營鎮西呂村、豐潤區火石營鎮大嶺溝村、豐潤區火石營鎮中馬莊戶村、豐潤區火石營鎮西馬莊戶村、豐潤區火石營鎮東馬莊戶村;豐潤區火石營鎮火北村、豐潤區火石營鎮火東村、豐潤區火石營鎮古良峪村、豐潤區火石營鎮西珠峪村、豐潤區火石營鎮火石營金客隆超市公司、豐潤區火石營鎮火石營供銷社公司、豐潤區火石營鎮黃昏峪村、豐潤區火石營鎮曹庄村、豐潤區火石營鎮趙莊子村、豐潤區火石營鎮前劉村、豐潤區火石營鎮白草坡村、豐潤區火石營鎮徐庄村、豐潤區火石營鎮未庄村、豐潤區火石營鎮霍庄村、豐潤區火石營鎮五鳳頭村、豐潤區火石營鎮石盤爐村、豐潤區火石營鎮韓岩頭村、豐潤區火石營鎮后劉村、豐潤區火石營鎮水峪村、豐潤區火石營鎮北嶺村、豐潤區火石營鎮火西村、豐潤區火石營鎮偏峪村、豐潤區火石營鎮西珠峪村、豐潤區王官營鎮劉家峪村、豐潤區王官營鎮九間房村、豐潤區王官營鎮豐富口村;

停電線路:電網_10kV岩口線火石營511

公變名稱:電網_10kV岩口線火石營511柴支1岩口村北2號綜合配電變壓器

豐潤-豐登塢變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 07:30—2017-06-15 19:00

停電範圍:豐潤區豐登塢鎮於辛庄村、豐潤區豐登塢鎮李前庄村、豐潤區豐登塢鎮小唐河村、豐潤區豐登塢鎮牛頭庄村;

停電線路:電網_10kV稻秧庄線豐登塢523

公變名稱:電網_10kV稻秧庄線豐登塢523#11小唐河村2綜合配電變壓器

豐潤-小令公變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 07:00—2017-06-15 11:30

停電範圍:豐潤區七樹庄鎮大令公村、豐潤區七樹庄鎮綠色佳園小區

停電線路:電網_10kV大令公線小令公514

公變名稱:電網_10kV大令公線小令公514西水支3大令公綜合4配電變壓器

樂亭變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 07:00—2017-06-15 22:00

停電範圍:樂亭縣樂亭鎮郁莊上村、樂亭縣樂亭鎮通大樓小區、樂亭縣樂亭鎮遠大平房家屬院小區、樂亭縣樂亭鎮西高村經濟小區、樂亭縣樂亭鎮西高村、樂亭縣樂亭鎮谷豐樓小區、樂亭縣樂亭鎮煤礦家屬樓小區、樂亭縣樂亭鎮五樂廠公司、樂亭縣樂亭鎮管廠公司、樂亭縣樂亭鎮宏盛門窗廠公司、樂亭縣樂亭鎮樂港路木糖醇廠公司、樂亭縣樂亭鎮聖達物流公司、樂亭縣樂亭鎮樂港路污水處理廠公司、樂亭縣樂亭鎮新菜市場公司、樂亭縣樂亭鎮酒精廠公司、 樂亭縣樂亭鎮樂港路街道、 樂亭縣樂亭鎮樂港路樂亭縣中醫醫院、樂亭縣樂亭鎮樂港路樂亭縣新汽車站公司、樂亭縣樂亭鎮廣大建築公司、樂亭縣樂亭鎮樂亭液化氣站公司、樂亭縣樂亭鎮生產資料公司、樂亭縣樂亭鎮唐山鑫晨有限公司、樂亭縣樂亭鎮南大街信大商場公司、樂亭縣樂亭鎮南新街老汽車站公司、樂亭縣樂亭鎮中華路街道、樂亭縣樂亭鎮玉泉街街道、樂亭縣樂亭鎮玉泉街御景家園小區、樂亭縣樂亭鎮金融街樂亭縣醫院、樂亭縣樂亭鎮永安路夏日超市公司、樂亭縣樂亭鎮永安路大東方超市公司、樂亭縣樂亭鎮永安路街道、樂亭縣樂亭鎮金融街瑞祥小區、樂亭縣樂亭鎮金融街豐澤小區、樂亭縣樂亭鎮縣金融街醫院家屬院小區、樂亭縣樂亭鎮縣金融街宏光樓小區、樂亭縣樂亭鎮金融街建委家屬院小區 、樂亭縣樂亭鎮金融街聖雅小區、樂亭縣樂亭鎮金融街書店家屬院小區、 樂亭縣樂亭鎮金融街珠港小區、樂亭縣樂亭鎮金融街宏光小區、樂亭縣樂亭鎮金融街街道、樂亭縣樂亭鎮張樓村、樂亭縣樂亭鎮三合庄村、樂亭縣樂亭鎮后王村、樂亭縣樂亭鎮東高村、樂亭縣樂亭鎮中高村、樂亭縣樂亭鎮大劉家卜村、樂亭縣樂亭鎮老李庄村、樂亭縣樂亭鎮西高村、樂亭縣樂亭鎮小劉家卜村、樂亭縣樂亭鎮董家卜村、樂亭縣樂亭鎮常家卜村、樂亭縣樂亭鎮郭董村、樂亭縣樂亭鎮三丁庄村、樂亭縣樂亭鎮韓坨村、樂亭縣樂亭鎮苑庄村 、樂亭縣樂亭鎮前寺村、樂亭縣樂亭鎮南王村、樂亭縣樂亭鎮西孟村、樂亭縣樂亭鎮董大庄村、樂亭縣樂亭鎮肖圈村、樂亭縣樂亭鎮新念村、樂亭縣樂亭鎮前葛庄村、樂亭縣樂亭鎮后葛庄村、樂亭縣樂亭鎮三李庄村、樂亭縣樂亭鎮三劉庄村、樂亭縣樂亭鎮三丁庄村;樂亭縣樂亭鎮紡紗廠公司、樂亭縣樂亭鎮衣豐塑料廠公司、樂亭縣樂亭鎮張文新冷凍廠公司、樂亭縣樂亭鎮唐山佳源公司、樂亭縣樂亭鎮張樓廢品收購公司、樂亭縣樂亭鎮俊傑塑料廠公司、樂亭縣樂亭鎮張樓養殖廠公司、樂亭縣樂亭鎮興亞紙箱廠公司、樂亭縣樂亭鎮三合村修造廠公司、樂亭縣樂亭鎮三丁庄觀光園公司、樂亭縣樂亭鎮祥勝鋁合金廠公司。

停電線路:電網_10kV522東外環線

公變名稱:電網_韓坨綜合

遷安-楊店子變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 07:00—2017-06-15 20:00

停電範圍:遷安市楊店子鎮前胡庄村、遷安市楊店子鎮楊店子村、遷安市楊店子鎮王莊子村、遷安市楊店子鎮大莊戶村、遷安市楊店子鎮大郭庄村、遷安市楊店子鎮沈家營村、遷安市楊店子鎮宏濱小區、遷安市楊店子鎮消防隊、遷安市楊店子鎮鎮政府、遷安市楊店子鎮楊店子醫院、遷安市楊店子鎮殷官營村、遷安市楊店子鎮車轅寨村、遷安市楊店子鎮金水灣小區、遷安市楊店子鎮藍亨啤酒廠公司

停電線路:電網_10kV楊店子變521楊店子線

公變名稱:電網_大莊戶西南混1102739140

遷西-劉存寨變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 09:00—2017-06-15 12:00

停電範圍:遷西縣金廠峪鎮金廠峪村、遷西縣金廠峪鎮黑石峪村、遷西縣金廠峪鎮如意鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮松嶺溝鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮君狀鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮鑫宏鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮鑫城鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮派出所、遷西縣金廠峪鎮敬老院、遷西縣金廠峪鎮工商所、遷西縣金廠峪鎮有餘加油站 、 遷西縣金廠峪鎮金廠峪金礦廠、遷西縣金廠峪鎮金頂山礦業公司、遷西縣金廠峪鎮金龍鐵選廠桑家峪礦山、遷西縣金廠峪鎮金和園鐵選廠、遷西縣金廠峪鎮大發黃金公司 、遷西縣金廠峪鎮中心國小

停電線路:劉存寨512

公變名稱:電網_黑石峪大隊里

遵化-新店子變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 05:00—2017-06-15 21:30

停電範圍:遵化市西留村鄉學漢屯村、遵化市西留村鄉白方寺村、遵化市西留村鄉朱山莊村、遵化市團瓢庄鄉山裡各庄村、遵化市團瓢庄鄉宋各庄村、遵化市團瓢庄鄉駱各庄村、遵化市團瓢庄鄉孫家爐村、遵化市團瓢庄鄉西黎河村、遵化市團瓢庄鄉劉莊子村、遵化市團瓢庄鄉西庄村、遵化市團瓢庄鄉朱官屯村、遵化市團瓢庄鄉團飄庄村、遵化市團瓢庄鄉東寺村、遵化市團瓢庄鄉西寺村、遵化市團瓢庄鄉提舉庄村、遵化市團瓢庄鄉東黎河村、遵化市團瓢庄鄉吳家坑村、遵化市團瓢庄鄉中灘村、遵化市團瓢庄鄉官房子村、遵化市團瓢庄鄉石莊子村、遵化市中實汽車修理廠、遵化市航天礦山機械廠、遵化市新宏宇冶金廠、遵化市鑫聚鐵選廠、遵化市白方寺銀海鐵選廠、遵化市融鑫礦山機械廠、遵化市新冶礦山機械有限公司、遵化市鑫盛樹脂有限公司、遵化市中實機動車交易公司、遵化市鼎盛錘式破碎機研究所、遵化市新保益達重型機械廠、遵化市交通運輸局、遵化市廣源冶金設備廠、遵化市牛門興達有限公司、遵化市乾景精選廠、遵化市山裡各庄鄉陶瓷瓦廠、遵化市山裡各庄鄉永源食品有限公司、遵化市山裡各庄鄉茂興水泥製品廠、遵化市山裡各庄鄉永興礦山機械廠

停電線路:電網_35kV新山線

公變名稱:電網_10kV宋各庄線山裡各庄514山裡各庄160kVA2號綜合配電變壓器

開平-后屯變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 08:00—2017-06-15 14:00

停電範圍:唐山市開平區前屈庄村、唐山市開平區中屈庄村、唐山市開平區東窯上村、唐山市開平區上村東新街村、唐山市開平區上村北新街村、唐山市開平區小屈庄村、唐山市開平區馬路村、唐山市開平區前陡河村、唐山市開平區馬家溝新華樓小區、唐山市開平區馬家溝月華樓小區、唐山市開平區馬家溝小區、唐山市開平區馬磚小區、唐山市開平區馬家溝六號小區、唐山市開平區五街小區、唐山市開平區六街小區、唐山市開平區七街小區、唐山市開平區農業技術中學、唐山市開平區市政工程管理處、唐山市開平區和平醫院、唐山市開平區新開房地產公司、唐山市開平區電力建築安裝公司電力鐵塔廠有限公司、唐山市開平區唐馬路華龍超市、唐山市開平區馬磚熱力站公司、唐山市開平區商業銀行馬家溝支行、唐山市開平區宣坤園老年公寓、唐山市開平區馬家溝街道辦事處、唐山市開平區皓鵬洗煤廠有限公司、唐山市開平區正源心貿公司、唐山市開平區唐馬路釉面磚廠有限公司、唐山市開平區九瓷廠有限公司、唐山市開平區一瓷廠有限公司、唐山市開平區消防支隊、唐山市開平區唐馬路街道、唐山市開平區華隆骨質瓷加工公司、唐山市開平區科力鍋公司、唐山市開平區大澤骨質瓷公司、唐山市開平區長城運輸公司、唐山市開平區華美陶瓷廠有限公司、唐山市開平區第二軋鋼廠有限公司、唐山市開平區污水處理有限責任公司

停電線路:電網_10kV后屯變電站521瓷廠線

公變名稱:小屈庄村委會123

路南-河沿庄變電站|計劃停電

停電時間:2017-06-15 07:00—2017-06-15 19:00

停電範圍:唐山市路南區新時代小區

停電線路:電網_10kV河沿庄變電站513光開一線

公變名稱:唐山供電公司光明路開閉站

熱門推薦

本文由 一點資訊 提供 原文連結

一點資訊
寫了5860316篇文章,獲得23293次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦