search
《金剛經》講義: 為什麼佛陀否認燃燈佛給自己傳過法呢?

《金剛經》講義: 為什麼佛陀否認燃燈佛給自己傳過法呢?

經文

佛告須菩提,於意云何?如來昔在燃燈佛所,於法有所得不?不也,世尊,如來在燃燈佛所,於法實無所得。須菩提,於意云何?菩薩莊嚴佛土不?不也,世尊,何以故?莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。

是故須菩提,諸菩薩摩訶薩,應如是生清凈心,不應住色生心,不應住聲香味觸法生心,應無所住,而生其心。須菩提,譬如有人,身如須彌山王,於意云何?是身為大不?須菩提言,甚大,世尊,何以故?佛說非身,是名大身。

佛陀問弟子須菩提,你覺得在曾經無量劫時我在燃燈佛前修行佛法時,獲得過真實實有的佛法嗎?須菩提回答說,佛陀您老人家呀,的確曾經在

燃燈佛前修習佛法,但是從來沒有得過實有的佛法。

佛教有三世佛的稱謂,即過去劫的佛主尊是燃燈佛,現在劫的佛主尊是釋迦牟尼佛,未來劫的佛主尊是彌勒佛。

《大智度論》卷九中有記載:「如燃燈佛,生時一切身邊如燈,故名燃燈太子,作佛亦名燃燈。舊名錠光佛。」

在過去世,有一位佛號睫如來,具足功德。將導三界還神本無。當時有一位修清靜行的人見到佛,心生歡喜,想要供養七天,可是有一位小弟子有事回來晚了,找不到合適的事做,於是就將麻油盛在瓦片中,沐浴完之後,以白巾裹頭,用手燃之,用以供養佛陀。此後便得到了佛的授記:「過無數劫你當做佛,頸上肩上各有光明」。這位童子就是燃燈佛,所以燃燈佛也叫錠光佛。

燃燈佛是

釋迦牟尼佛無量劫前的老師,給佛陀傳授過佛法,並且親自授記佛陀將於娑婆世界成佛,號釋迦牟尼,這也就是後來的釋迦牟尼佛主尊的來由。

佛陀的確以學生的身份在燃燈佛前修習佛法,可是為什麼又否定了自己學過實有的佛法呢?在前幾節我們講過,佛陀屢次測試弟子須菩提,是否修習得證了須陀洹果位?阿那含果位甚至是阿羅漢果位,須菩提親口證實自己如果有獲證了阿羅漢果位的心,那就表明自己還沒有得到印證,修行還差得遠呢。

既然須菩提對自己否定了,佛陀考核就升級了,看看須菩提敢不敢否定老師---釋迦牟尼佛,這也是印證須菩提是否已離四相的方法。

果然,須菩提繼續否定了自己的老師,以及老師自己都沒有獲得過外人傳授的佛法,因為佛法是無法靠外力去修持和獲證的,要想參悟,必須是自性本來清凈,自己找到成佛成菩薩的法門。

就像我們現在學生學習一樣,教科書和題海,就像搬運工一樣,只是從別人腦子裡搬到自己腦子裡,按照這些固定內容去考試一定是好的,可是,如果脫離了這些固有的環境,自己就發揮不出來了,說到底是知識沒有真正學到,還不會活學活用,所以,我們當教授的人很多,可是能當科學家的人很少。

現在,佛陀就告訴我們,如果學佛還是以搬運工的心態,一味的嚼佛陀宣說的教言教義和先賢經典,做個傳道受業的人差不多,可是想真正參悟、成佛成菩薩,那隻會越差越遠了。

紛繁複雜的世界和快節奏的生活,讓我們漸漸背離了自我;

夜深人靜的時候可曾憑欄沉思,多了一份對內心寧靜的渴求;

一花一世界、一葉一菩提

關注微信公眾號《談佛論道》(微信號:tanfolundao123

每天陪您用豁達、快樂的心態去看待這個世界、看待身邊的人和事

熱門推薦

本文由 一點資訊 提供 原文連結

一點資訊
寫了5860317篇文章,獲得23246次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦