search

#影子展覽

      這天到中正紀念堂看展覽正好遇到憲兵經過,   其實他們只是行進並沒有其他表演,但那股帥勁還是吸引了許多人佇足圍觀!         這天是來看浮光掠影-山下工美25年創作展,   各位沒想到史努比會這麼有藝...