search

#涮牛肉麵

金門良金牧場-鮮涮牛肉麵 電話:(082)335-886、331-883 金門縣金湖鎮漁村28-1號 網址:www.liangjin.com.tw 還記得二年前到金門時也曾到過良金牧場,當時還深入牧場看看金門吃酒糟的牛兒們有多可愛,這次則是為...