search
世尊為婆須蜜多比丘授記

世尊為婆須蜜多比丘授記

佛說師子月佛本生經(六)

世尊為婆須蜜多比丘授記

(略釋)佛為頻婆娑羅王開示了如是宿世因緣后大王說到:這個獼猴雖然因罪業因緣投生為畜生,又因為善根成熟之故一見到羅漢后心生歡喜並如法受持三歸依以及五戒,由此功德之故超越千劫極重惡業,然後隨其善業成熟故得生兜率天中值遇一生補處菩薩,得聞諸佛微妙之法,於大道心生清凈信心,一心趣向成就如來不可思議神通智慧,從此以後生生世世中由是功德值遇十方無量諸佛親近供養、聽聞法要,精進修行六度萬行,依首楞嚴三昧而行,終得安住不退轉地,最後受身當在彌勒成佛之後當成就無上正等正覺,此時國王名為寶光,世間國土清凈如同忉利天一般,在其國土中出生的眾生都具足十善,具足戒行而無毀犯,佛名師子月佛,十號功德皆悉圓滿。

若有眾生有緣得聞此佛名號而生歡喜凈信,於生死流轉中常得遠離畜生道,並能除滅無量劫生死之罪。

佛對大王說:未來寶光國王國度中的師子月佛,就是婆須蜜多比丘。

頻婆娑羅王聽佛這麼說以後馬上站起來恭敬合掌,因為前面自己誤會婆須蜜多行儀以為非法而緊張得渾身流汗,覺知罪過深重,悲泣流淚悔過自責,向婆須蜜多頭面頂禮以懺悔前面不敬聖賢之罪。

(原文)佛告大王:彼獼猴者雖是畜生,一見羅漢受持三歸及以五戒,緣斯功德超越千劫極重惡業,得生天上值遇一生補處菩薩,從是以後值佛無數,凈修梵行、具六波羅蜜,住首楞嚴三昧、住不退地,於最後身次彌勒后當成阿耨多羅三藐三菩提。王名寶光,國土清凈如忉利天,生彼國土諸眾生等皆行十善、具戒無缺,佛號師子月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。

若有眾生聞彼佛名,生生之處常得遠離畜生之身,除無量劫生死之罪。

佛告大王:欲知彼國師子月佛,今此會中婆須蜜多比丘是也。

時頻婆娑羅聞此語已即起合掌,遍體流汗、悲泣雨淚悔過自責,向婆須蜜多頭面著地、接足為禮懺悔前罪。

——佛說師子月佛本生經

發心隨喜弘法利生福田

微信支付

二維碼讚賞

護持弘法利生,融入諸佛願海,功德無量

讓我們共同日行一善,為了利益盡遍法界虛空一切如母有情眾生成就佛果,而轉發分享本文,共修法布施,您的每一點每一滴付出,都將融入功德的海洋,祝福您,扎西德勒!

更多精彩,敬請關註:

上師竅決海微信平台(1年,1.5萬佛友關注):

熱門推薦

本文由 一點資訊 提供 原文連結

一點資訊
寫了5860316篇文章,獲得23303次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦