search

#東阿縣

維基百科上怎麼說哩?

東阿縣 東縣位於中華人民共和國山東省西部、黃河北岸,是聊城市所轄的一個縣。 東阿置邑,始見《春秋》,名柯;原屬衛國,後屬齊國。戰國改稱阿,仍隸齊國。秦始稱東阿,屬東郡。舊志稱:“東阿,古之名邑也,會盟征戰,廢壘遺墟,見於經史者不一而足。”漢置東阿縣,屬東郡。 北宋太平興國後,因黃河沖積,北部盧縣(今銅城西部)廢,部分劃歸東阿;銅城鎮自宋為東阿地。 東阿縣轄1個省級工業園區、2個街道、7個鎮、1個鄉:

到維基百科看更多