search

#all in one電腦推薦2018

在開箱 ASUS Zen AiO ZN242 這款 23.8 吋 All-in-One 電腦前,總覺得我家裡的工作環境真的還滿糟糕的,電腦桌和電腦整個跟家裡格格不入啊!這款 AiO 電腦有無邊框 NanoEdge 顯示器,設計質感整個滿到破表,整個...